Kontakt os

 

Du er mere end velkommen til at kontakte os, hvis du eller din virksomhed har brug for en åben og ærlig juridisk rådgivning.

 

August Jørgensen Advokater I/S

Roskildevej 10A 
3400 Hillerød

Telefon : 48 24 79 20
Telefax : 48 24 09 80
Email : adv@augustj.dk
 

CVR-nummer: 89 04 11 12

August Jørgensen Advokater har klientkonti i Danske Bank.

Kontooplysninger:
Danske Bank 
Reg.nr. 3543
Konto 3543 044997
Iban: DK4230003543044997
SWIFT-BIC: DABADKKK

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

KONTAKT

+45 48 24 79 20

Find din advokat